Jong Nederland Limburg

Jong Nederland

Ook bij jou in de buurt is Jong Nederland actief! Jong Nederland is een dynamische organisatie voor jeugd- en jongerenwerk. Bij Jong Nederland staan het spelende kind en de actieve jongere centraal. Van kleuter tot jong volwassene. Spelen en beweging is belangrijk en daagt uit. In de wereld van het spel ontmoet de jongere de ander en zichzelf. Bij Jong Nederland gaat het niet om de prestatie, maar om de deelname. Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing, geborgenheid en sfeer; kortom: ontmoeten en samen doen.

600 uur per week durven zo'n 5500 jeugdleden verder te kijken dan het  televisiescherm breed is! Jong Nederland kiest voor veelzijdige activiteiten, voor spel, sport, creativiteit en natuurbeleving. Ook kiezen we voor wekelijkse groepsbijeenkomsten, voor regelmaat en structuur, voor de groep en dus voor leren samenwerken. De activiteiten van Jong Nederland worden begeleid door vrijwilligers. De provinciale bureauorganisatie biedt het vrijwillig kader een ruim aanbod aan ondersteunende cursussen en activiteiten.

Wat is Jong Nederland eigenlijk? Een leuke club waar iedere week dezelfde groep kinderen of jongeren, met dezelfde leiding, bij het zelfde clubgebouw, op dezelfde tijd steeds weer andere activiteiten doen. Het is dus anders dan bij een sportclub, waar leden steeds hetzelfde moeten doen. Jong Nederland is veelzijdig en daardoor uniek. Elke groep heeft een eigen clubavond of middag en eigen activiteiten. Afhankelijk van de leeftijd wordt iemand lid van de minioren (kleuters), maxioren (onderbouw basisschool), junioren (bovenbouw basisschool, eerste klas(sen) voortgezet onderwijs) of senioren (vanaf 14 jaar).

Wat doe je dan? Bij Jong Nederland kun je van alles doen: spelen, ravotten, sporten, knutselen, spannende speurtochten lopen, geheim agent spelen, kamperen, toneelstukjes opvoeren, vuurtje stoken, opdrachten uitvoeren, heel veel spelletjes spelen en nog veel meer.

Waar is Jong Nederland?Jong Nederland Limburg heeft momenteel 42 plaatselijke afdelingen. Iedereen die dat wil kan dus dicht bij huis terecht voor een plezierige vrijetijdsbesteding of zinvol vrijwilligerswerk. In Limburg zijn al meer dan 5400 kinderen lid. Dat is best veel. Ze zijn allemaal lid omdat ze Jong Nederland een gave club vinden. De ‘blokhut’ is het clubgebouw waar de kinderen wekelijks bij elkaar komen. Het is eigenlijk een grote binnenspeeltuin waar alle avonturen beginnen.

Overal kom je ons tegen. Omdat Jong Nederland overal in Limburg afdelingen heeft, treffen de kinderen van de verschillende plaatsen elkaar regelmatig. Er worden diverse activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd. Het mooiste van het groepsjaar zijn de kampen. Lekker ruig en gezellig.

Boeiend vrijwilligerswerk. Een juffrouw of meester kennen ze bij Jong Nederland niet. Wel zijn er leiders en leidsters (de vrijwilligers), die de groepen elke week meenemen in het spannende spel van Jong Nederland. Ze kunnen dat heel goed, want ze volgen bij Jong Nederland Limburg cursussen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

Eigentijds en betrouwbaar jeugdwerk. Jong Nederland Limburg staat al 60 jaar borg voor een goede en betrouwbare organisatie. De plaatselijke groepen worden door een professionele provinciale organisatie ondersteund.

Jong Nederland werkt methodisch. Het jeugdwerk zoals Jong Nederland dat voorstaat, wordt vorm gegeven vanuit een specifieke methodiek die centraal staat bij de invulling van de ondersteuning en de trainingen en cursussen. Dit geeft vrijwilligers houvast en staat garant voor een kwalitatieve invulling die aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Jong Nederland staat open voor iedereen. Iedereen is welkom en daardoor kan Jong Nederland een goede ingang zijn voor integratie. Kinderen vinden hun weg wel via vriendjes en vriendinnetjes, maar indirect worden ook ouders erbij betrokken.

Jong Nederland werkt preventief. Jong Nederland is er van overtuigd dat spel van belang is voor een goede geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onvoldoende mogelijkheid tot spelen leidt tot rondhangen en kan vandalisme en baldadigheid tot gevolg hebben. Van de Nederlandse jeugd valt ongeveer 15% in de categorie problematisch. Georganiseerd jeugdwerk trekt met name de 85% die geen problemen heeft. Aan hen wordt structuur geboden in een veilige omgeving.

Jong Nederland onmisbaar. Jeugdwerk is een leerschool in waarden en  normen, in actief burgerschap dus. Kinderen en jongeren krijgen de kans om op te groeien tot verantwoordelijke leden van de samenleving, die actief participeren. Door actief te zijn als vrijwilliger leren jongeren verantwoordelijkheid te dragen. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten en leren respectvol om te gaan met de ander, leeftijdsgenoten en volwassenen. Daarom is Jong Nederland onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Jongeren Gilde Sevenum
GroepenContactBlokhut / VerhuurActiviteiten kalenderLeidingFoto'sLid worden?