OPA's historie

OPA's historie

Vanaf 1967 werd in er Sevenum voor het eerst oud papier opgehaald en wel 2 keer per jaar, in februari en in oktober. Hoeveel kilo's er toen opgehaald werden weten we niet, maar alle inspanningen op 23 februari 1967 leverde een bedrag van fl. 208,60 op. Op 25 september 1968 was de opbrengst fl. 228,40 en op 10 oktober 1975 een opbrengst van fl. 348,20. Het aantal kilo’s wat er toen opgehaald werd is onbekend.

Het ophalen in die tijd ging veelal met auto's met aanhanger, en ook af en toe doormiddel van een tractor met wagen. De verzamelplaats was op het Pastoor Vullinghsplein, vlak bij onze toenmalige blokhut. In die jaren stonden er dan een stuk of 2 containerbakken klaar waarin we het opgehaalde papier konden doen. We moesten de containers bestellen bij Colin uit Venlo welke deze ook weer verwerkte. Indien het gewenst was, werd ook van andere dorpen papier opgehaald, bijvoorbeeld Evertsoord en Kronenberg. Dit was natuurlijk geen probleem want hoe meer kilo’s papier er verzameld werd, hoe meer geld er binnengehaald kon worden voor de vereniging.

In de tachtiger en negentiger jaren is de verzamelplaats verplaatst naar de parkeerplaats naast de harmoniezaal in de Mgr. Verstraelenstraat. Vanaf dat moment is de frequentie van het ophalen verhoogd naar 6 keer per jaar en werden er voortaan standaard tractoren ingezet. We begonnen dan om 10.00 uur 's morgens en ronden de ophaalronde rond 14.00 uur af. Maar Sevenum groeide en dus het oud papier wat dat met zich mee bracht zorgde ervoor dat we steeds later op de middag klaar waren met het ophalen. Vandaar dat er besloten werd een tussentijdse brengactie in te voeren. De burgers konden dan het papier komen brengen en per maand kregen we dan ongeveer één container vol, welke aan de Firma van Heck uit Helmond werd doorgesluisd.

Aan het einde van de negentiger jaren zakte de prijs van het oud papier zo drastisch dat we naar de gemeente zijn gestapt en we kregen gelukkig voor de vereniging een gemeentegarantie. Dit wilde zeggen als we onder een bepaalde prijs kwamen per kilo dat de gemeente het verschil aanvulde, deze gemeentegarantie is heden ten dagen nog van toepassing.

Het ophalen van het oud papier liep inmiddels een beetje uit de hand vanwege de grote hoeveelheden oud papier wat door de burgers werd aangeboden, dus moest er een andere manier gevonden worden. In onze buurgemeenten werd het oud papier opgehaald met pers-/kraakwagens, dit zijn grote vrachtauto’s die het oud papier naar binnen persen. Dus we gingen informeren welk bedrijf er iets voor ons kon betekenen. De voordelen waren zo groot dat we samen met gemeente tot een oplossing zijn gekomen met betrekking de subsidieregeling voor dit nieuwe ophaalsysteem.

Dit systeem van pers-/kraakwagens wordt ook nu nog steeds gebruikt bij het ophalen van het oud papier, iedere 3e zaterdag van de maand. Er wordt dan om 13:00 uur gestart, waarna rond vier uur alles weer is opgeladen. Per keer haalt de vereniging met medewerking van 12 vrijwilligers (bestaande uit leiding en ouders van de leden) ruim 30-35 ton oud papier op. Voor het Jongeren Gilde is dit een goede bron van inkomsten. Met dit geld kunnen we vele extra dingen doen voor leden en leiding en kunnen we de contributie voor de leden laag houden. Maar ook ons gebouw vergt veel onderhoud en ook daar is dus ook veel geld voor nodig. We hopen daarom ook dat u voor ons het papier blijft bewaren.

Het is dus erg belangrijk voor onze vereniging om het oud papier op te blijven halen. Vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom.

Team OPA bedankt alle inwoners voor het bewaren van oud papier in de voorbije jaren maar ook voor de toekomst.

 

Jongeren Gilde Sevenum
GroepenContactBlokhut / VerhuurActiviteiten kalenderLeidingFoto'sLid worden?